top of page
soul-boatz_26029228501_o_edited.jpg

Pikkarainen-Priha

Boats

PIKKARAINEN- PRIHA  Boats unequivocally combines different musical styles: jazz harmonies, classical melodies and improvised jazz songs on static, shamanistic, living rhythmic textures.

Antero Priha trumpet, composer

Hannu Pikkarainen drums, production, composer

Julius Heikkilä guitar

Antti Ikola / Pekka Gröhn Keyboards

Eerik Siikasaari bass

special guest on Boats album:

Robby Marshall on tenorsax!

Boats yhdistelee ennakko-luulottomasti eri musiikkityylejä: jazzmusiikin harmonioita, klassisia melodioita ja improvisoituja jazzsooloja, joita esitetään staattisten, shamanististen, elävien rytmikudosten päälle.

bottom of page